Onze sponsors voor het jubileum
Informatie over het lidmaatschap
 
Waar en wanneer? 
 
We repeteren één zaterdag per maand van 13:30 u tot 16:00 uur in Driebergen. In juli is er (vanwege de vakantie) geen repetitie. Via het secretariaat kunt u vrijblijvend een afspraak maken om als belangstellende een repetitie bij te wonen. Na afloop van de repetitie kunt u aspirant-lid worden en deelnemen aan drie repetities. Tijdens deze repetities wordt gekeken of u in de groep past en/of uzelf door wilt gaan als koorlid. 
 
Lidmaatschap
 
Aan het lidmaatschap van het Nederlands Gebarenkoor zijn de volgende regels verbonden:
 
 • De contributie voor een aspirant lidmaatschap is: € 12,50 per drie repetities. U mag maximaal één repetitie missen, onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing latende.
 • De contributie bedraagt € 50,- per jaar (dit kunt u per jaar of per half jaar voldoen).

 • U dient de contributie vóóruit te betalen. Het is wellicht handig om uw bank opdracht te geven tot automatische overboeking.

 • U krijgt toegang tot het deel van de website dat alleen voor leden toegankelijk is. U vindt hier onder andere:

  - De mededelingen
  - Het huishoudelijk reglement
  - De repetitiedata
  - Verslagen van de repetities
  - Tekst, glossen en oefenfilms van ons repertoire

 
Heeft u interesse om lid te worden? Mail dan onderstaande gegevens naar:
 
 
 
 

Naam

......................................................

Adres

......................................................

Postcode

......................................................

Woonplaats

......................................................

Geboortedatum

......................................................

E-mail

......................................................

Telefoon/TT

......................................................

Telefoongebruik

SMS /bel/WhatsApp.......................................

Status gehoor

vroegdoof / laatdoof / (zwaar)slechthorend / horend / .............

Hoorhulpmiddelen

gebruikt hoorapparaat / CI / BAHA / ...........................

Gebaarvaardigheid

...................... (minimaal gelijkwaardig NmG 2 of NGT 2)

Tolkuren

 Stelt per jaar ............. tolkuren beschikbaar uit eigen leefuren

 

 

 

Ons koor kent een maximum aantal leden waarvan het grootste deel een auditieve beperking moet hebben. Momenteel zijn nieuwe leden welkom, als we het maximum aantal leden bereikt hebben plaatsen wij uw aanvraag op de wachtlijst.