Onze sponsors
Informatie over het lidmaatschap
 
Waar en wanneer? 
 
We repeteren één zaterdag per maand van 12:30 u tot 15:00 uur in Utrecht. In augustus is er (vanwege de vakantie) geen repetitie. Twee keer per jaar  vinden er openbare repetities plaats. Via het secretariaat kunt u vrijblijvend een afspraak maken om als belangstellende een openbare repetitie bij te wonen. Na afloop van de repetitie kunt u aspirant-lid* worden en deelnemen aan drie repetities. Tijdens deze repetities wordt gekeken of u in de groep past en/of uzelf door wilt gaan als koorlid. 
 
*Ons koor kent een maximum aantal leden waarvan het grootste deel een auditieve beperking moet hebben. Om het overzicht te behouden hebben wij een maximaal aantal leden. Momenteel hebben wij een wachtlijst. U bent altijd welkom om een openbare repetitie bij te wonen.
 
Lidmaatschap
 
Aan het lidmaatschap van het Nederlands Gebaren Koor zijn de volgende regels verbonden:
 
 • De contributie voor een aspirant lidmaatschap is: € 14,50 per drie repetities. U mag maximaal één repetitie missen, onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten. 
 • De contributie bedraagt € 57,50 per jaar (dit kunt u per jaar of per half jaar voldoen).

 • U dient de contributie vóóruit te betalen. Het is wellicht handig om uw bank opdracht te geven tot automatische overboeking.

 • U krijgt toegang tot het deel van de website dat alleen voor leden toegankelijk is. U vindt hier onder andere:

  - De mededelingen
  - Het huishoudelijk reglement
  - De repetitiedata
  - Verslagen van de repetities
  - Tekst, glossen en oefenfilms van ons repertoire

 
 
Wilt u lid worden? Mail dan onderstaande gegevens naar:
 
 
 
 

Naam

......................................................

Adres

......................................................

Postcode

......................................................

Woonplaats

......................................................

Geboortedatum

......................................................

E-mail

......................................................

Telefoon/TT

......................................................

Telefoongebruik

SMS /bel/WhatsApp.......................................

Status gehoor

vroegdoof / laatdoof / (zwaar)slechthorend / horend / .............

Hoorhulpmiddelen

gebruikt hoorapparaat / CI / BAHA / ...........................

Gebaarvaardigheid

...................... (minimaal gelijkwaardig NmG 2 of NGT 2)

 

 

 

 

 

Ons koor kent een maximum aantal leden waarvan het grootste deel een auditieve beperking moet hebben. Om het overzicht te behouden hebben wij een maximaal aantal leden. Momenteel hebben wij een wachtlijst. U bent wel welkom om een repetitie bij te wonen.