Onze sponsors
Over ons gebarenkoor

Het Nederlands Gebarenkoor is 27 december 2011 opgericht

als activiteit van de Stichting Plotsdoven

 
Over ons gebarenkoor

Het Nederlands Gebarenkoor is 27 december 2011 opgericht als activiteit van de Stichting Plotsdoven op initiatief van Peter Raggers. Hij werd daarbij artistiek bijgestaan door Erika Zeegers-van der Weide. Ons koor is het eerste in zijn soort: de leden komen uit het hele land, en we hebben de ambitie om landelijk op te treden en dat alles zonder stem in Nederlands met ondersteunende gebaren (NmG) en aangevuld met elementen uit de NederlandseGebarentaal (NGT). Niet alleen willen we zo een mooi programma brengen, we willen ook bekendheid geven aan gebarentaal en aan doofheid en slechthorendheid.

Het eerste half jaar van ons bestaan heeft Erika het pionierswerk verricht maar na de zomervakantie moest zij ons om persoonlijke redenen verlaten. Het dirigentenstokje werd overgedragen aan Emma de Esch en drie maanden later kreeg zij Hanneke de Raaff als collega-dirigent. Hanneke is tot begin 2014 bij ons gebleven en is opgevolgd door Sharon van der Borden.

Het dirigentenduo Emma en Hanneke heeft, voortbouwend op het pionierswerk van Erika, uitstekend werk geleverd en ons koor naar en door ons éérste optreden geleid. Het optreden ter afsluiting van het symposium "Communicatie, een bestaansvoorwaarde" was een succes waar we veel positieve reacties op kregen. Emma en Sharon zullen dit werk voortzetten.

Emma de Esch

Emma werd geïntroduceerd door Erika als assistent dirigent. In die rol heeft Emma haar ogen goed de kost gegeven en veel geleerd want na het vertrek van Erika nam Emma schijnbaar moeiteloos het stokje over. Zij heeft een structuur in de repetities gebracht waar de leden zich goed bij voelen en waarmee we naar een koor van niveau kunnen groeien.

Emma studeert in 2013 af aan de opleidingen tolk Nederlandse Gebarentaal en AD schrijftolk. In het tweede jaar van haar opleiding heeft Erika haar kennis laten maken met het vertalen van muziek d.m.v. een workshop. Daar ontdekte Emma dat er een kracht zit in de combinatie muziek en gebaren. Het heeft haar zelfvertrouwen gegeven en geopend, ze kan zichzelf er in verliezen. Heerlijk. In de jaren die er op volgden heeft Emma -onder verantwoordelijkheid van Erika- muziek getolkt op Roze Zaterdagen en in Paradiso. Ook heeft ze samen met Erika workshops muziektolken gegeven.

Emma speelt al vanaf haar 9e in verschillende harmonieën en fanfares. Ze speelt dwarsfluit, piccolo en baritonsaxofoon. Daardoor heeft zij ervaring met repeteren en optredens waar ze nu veel inspiratie uit haalt. Ze heeft hierdoor inzicht gekregen in de werking van een orkest, wat veel overeenkomsten heeft met het koor.

 

Sharon van der Borden

Sharon is sinds juli 2011 met genoegen afgestudeerd als tolk Nederlandse Gebarentaal. Tijdens de opleiding is zij door Erika Zeegers-van der Weide getriggerd door tijdens een les een lied te vertalen naar gebarentaal. Zij ervoer dat door het vertalen van liedjes teksten meer en meer tot leven komen. Je denkt dieper na over de inhoud van de teksten. Waarom heeft de schrijver deze tekst zo geschreven, of wat voelde hij/zij op dat moment, wat is de boodschap die de tekstschrijver wil uitdragen. Door op deze manier naar een tekst te kijken gaat een lied nog meer leven. Door de emotie van de tekstschrijver als het ware te voelen en in gebarentaal te kunnen uiten ontstaat er een derde dimensie.

Al op jonge leeftijd kwam Sharon in aanraking met muziek. Op haar 4de begon zij met het volgen van muzieklessen. Op haar 7de startte zij met het volgen van lessen in dwarsfluit en piano. Tevens heeft zij van kinds af aan in verschillende koren gezongen. Op dit moment is zij de vaste pianist bij een groot tiener- en kinderkoor. Tevens leert zij de kinderen de gebaren die bij de liedteksten passen.

Ook als tolk gebarentaal heeft zij ervaring met het tolken van muziek. Ze heeft onder andere het concert 'Meesterlijk Klassiek' door Ernst Daniel Smid samen met collega Erika Zeegers-van der Weide vertolkt.

 

 

NGK is sinds 2016 een zelfstandig opererend onderdeel van de Stichting Plots- en Laat Doven